04.04.2024

Nové parkové námestie na brehu Dunaja: Súťaž vyhral návrh od ateliéru BETWEEN

V Bratislave sa chystá nové parkové námestie na brehu Dunaja, ktoré prinesie dažďové záhrady, zelené ostrovy a viac ako tridsať stromov, čím poskytne priestor na príjemný oddych aj v horúcich letných dňoch. Projekt vzišiel z architektonickej súťaže vyhlásenej spoločnosťou WOAL, v ktorej majú podiel Cresco Real Estate a J&T Real Estate (JTRE). Víťazný návrh je z dielne ateliéru BETWEEN. 

Návrh námestia, ktoré má rozšíriť promenádu nábrežia, vznikol v súlade s Manuálom verejných priestorov – Princípy a štandardy zelene v meste od MIB. Jeho rozloha bude 1 800 m² a poslúži na oddych a kultúru, ale aj na zlepšenie mikroklímy v okolí. Dôraz sa pritom kladie na udržateľnosť a kvalitnú architektúru. 

„Podmienky súťaže sme tvorili spoločne s mestom a mestskou časťou. Jednou z nich bolo napríklad použitie takého množstva a typov drevín, ktoré by vo vzrastlom stave poskytli tieň pre viac ako polovicu nezastavanej časti námestia,“ dopĺňa náš výkonný riaditeľ Ján Krnáč. 

V rámci súťaže bolo oslovených 11 slovenských a českých krajinných ateliérov. Porota sa po dôkladnom zvážení a diskusii venovanej každému návrhu uzniesla, že víťazom architektonickej súťaže bude návrh architektov z ateliéru BETWEEN. Námestie bude niesť meno po inžinierovi a vynálezcovi grófovi Lanfranconim, ktorý sa zaslúžil o reguláciu Dunaja a ochranu Bratislavy pred povodňami. 

Lanfranconiho námestie má ambíciu stať sa miestom, ktoré spája prírodu s mestským životom. Jeho realizácia prinesie do Bratislavy novú živú zeleň a príjemný verejný priestor na nábreží Dunaja. 

Viac sa dozviete na stránke námestia.

Späť na všetky novinky